Recenzie: Numerologia. Next Level, Next Generation de Valeriu Pănoiu

Recenzie: Numerologia. Next Level, Next Generation de Valeriu Pănoiu

Recenzie de Corina Chelaru

“Profesorul cu adevărat înţelept nu te invită să intri în casa înţelepciunii sale, ci, mai curând, te călăuzeşte către pragul minţii tale.” (Khalil Gibran)

Sunt profesor, din acela cu meseria înfiptă bine în ADN! Ochelarii mei pedagogici recunosc de departe şi viitorul geniu, şi loaza simpatică cu drag de chiul, dar şi măiestria în a dărui celorlalţi cea mai înaltă cunoaştere, astfel încât să plece luminat chiar şi cel care credea că nu are nevoie de ea şi cel care credea că nu va înţelege în veci ce poate face cu ea. Şi privind prin aceşti ochelari mi-am ales mentorii şi îndrumătorii întru ştiinţele divine ale astrologiei şi numerologiei.

Pe Valeriu l-am ales fără drept de apel după ce i-am savurat textele şi i-am “scanat” toate prezenţele publice. Şi mai ales după ce i-am citit cărţile….cu ochi de filolog căutător de nod în papură!  Astrologie, numerologie, psihologie, cu toate jonglează la fel de dezinvolt, fermecător şi doct, nelăsând însă niciodată impresia că s-ar adresa unui public de specialişti, ceea ce şi este de fapt marele atu al scrierilor sale – accesibilitatea informaţiei şi claritatea, fără a face însă nici cel mai mic rabat de la corectitudinea şi calitatea ei. Talentul lui pedagogic şi neliniştea iscoditoare mută mereu frontierele cunoaşterii în domenii vechi de când lumea, cu energie uraniană, reformulând şi inovând concepte şi teorii în care părea că de mult timp nu se mai poate spune ceva nou.

“Numerologia – Next level, next generation” se citeşte pe nerăsuflate, cu senzaţia că străbaţi într-o singură călătorie teritorii vaste şi variate, cu uimirea că în acest secol al vitezei şi al imaginii de suprafaţă mai există spirite enciclopedice, cu senzaţia că din numerologia antică se alchimizează magia unei ştiinţe capabile să răspundă la întrebările şi nevoile omului viitorului. Un fel de ghid al Ucenicului Vrăjitor, bun de utilizat în autocunoaştere, medicină, pedagogie, psihologie, sociologie.

Dacă în “Numerologie şi destin” ne familiarizam cu bazele numerologiei şi cu diferite metode clasice de calcul şi de interpretare, în cartea de faţă ni se deschid perspective interdisciplinare – numerologie şi medicină, numerologie şi sociologie sau astrologie – şi interculturale – numerologie occidentală şi orientală. Pentru un numerolog obişnuit cu numerologia clasică este ca şi cum ar ajunge brusc pe o înălţime de unde poate vedea o întreagă panoramă şi conştientizează o imagine de ansamblu fabuloasă, în care numerologia devine o cheie de aur care deschide codurile Universului (timp fractal, coduri temporale, numărul de aur).

Dincolo de multiplele instrumente de autocunoaştere pe care cititorul le primeşte  (numerele de putere de exemplu, care ne fac conştienţi asupra motivaţiei pe care o avem în tot ceea ce facem sau interpretarea pinaclurilor şi a piramidei vârstelor care ne ajută să înţelegem sensul profund al experienţelor trăite la vârstele de destin sau încercările prin care trecem, ocaziile de a evolua pe care le avem), cartea este de un real ajutor celor care lucrează în consiliere, coaching, psihologie sau terapii complementare sau alternative, dar şi celor din domeniul educaţiei sau al sociologiei. De altfel, chiar autorul declară că acesta este scopul major al operei sale: “Scopul spiritualităţii este aplicarea în viaţa concretă a principiilor divine”.

Câteva informaţii mi s-au părut relevante şi revelatoare de noi sensuri pentru mine:

  • profilul vocaţional şi liniile de comportament care pot fi aflate din interpretarea diagramei combinate ;
  • corespondenţa chakre – numere – planete pentru a înţelege diferitele manifestări somatice sau afecţiuni, precum şi cauzele spirituale ale bolilor în legătură cu ziua de naştere;
  • abordarea integrativă a numerologiei occidentale şi orientale prin care numerele au un semnificant energetic şi pot indica remedii pentru corectarea unor dezechilibre energetice care sunt relevate de dispunerea elementelor în grila Lo Shu şi de interpretarea săgeţilor de putere sau de slăbiciune;
  • tehnici de numerologie previzională combinate: metoda timpului fractal, codurile temporale sau interpretarea literelor de trecere numerizate.

Dar pentru că era Vărsătorului bate la uşă şi pentru că Valeriu are toate atributele umanistului de viziune largă şi ale celui care caută direcţiile vremurilor viitoare, precum şi o sete de iscodire a teritoriilor niciodată explorate, cartea ne aduce şi rezultatele cercetărilor sale personale, ale interpretărilor originale ale conceptelor numerologiei. Ceea ce mi s-a părut inedit şi captivant am găsit în explicaţiile date numerelor iniţiatice şi în aprofundarea adusă problematicii numerelor-maestru cu investigarea vibraţiilor ignorate de cei mai mulţi dintre numerologi (alte numere maestru decât mult discutatele 11,22 sau 33), dar mai ales în ultimul capitol, “Numerologia generaţiilor”. Este un capitol care poate lumina multe dintre necunoscutele comportamentale generaţionale şi poate da răspunsuri revelatoare întrebărilor legate de locul nostru în societate şi de raportul cu generaţia din care facem parte.  Mărturisesc că informaţiile sintetizate aici, pe care le-am aflat la cursurile şi seminariile ţinute de Valeriu, mi-au oferit cheia înţelegerii unor tipare comportamentale ale elevilor şi studenţilor mei, ale părinţilor acestora, ale tuturor celor cu care am interacţionat în munca de consiliere. Ele sunt deja validate de practica mea şi îmi doresc să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie de ele în aceste timpuri, în care tot ceea ce am ştiut este pus sub presiunea reformulării şi reînvăţării.

Şi pentru că tot vorbeam la început de vocaţia de mentor, talentul didactic al profesorului care stă în spatele a tot ceea ce face Valeriu lasă celor care vor să folosească această carte şi o preţioasă “Anexă”, în care există o fişă de interpretare numerologică, sintetică şi uşor de folosit, încă o dovadă a faptului că toate căutarile autorului sunt animate de dragostea de semeni, de dorinţa de a se pune în slujba celorlalţi cu tot ceea ce cunoaşte, descoperă, visează, alchimizează şi clădeşte.

Şi pentru că reflexele mele numerologice au acţionat dinainte de a citi cartea, pentru a afla vibraţia ce mai puternică care alcătuieşte nucleul scrierii, am numerizat literele din sintagma “Next generation, next level”, iar numărul care apare de 10 ori (10 însemnând puterea sporită care ne îndeamnă spre o nouă direcţie şi identitate) este numărul 5, cel al stimei de sine construită prin cunoaştere, prin expansiune spirituală, numărul principiilor care animă fiinţa umană conform filosofilor greci, numărul elementelor care construiesc viaţa conform filosofiei orientale, numărul pentagramei sacre.

Apariţia cărţii la finalul unui an atât de tumultuos şi reformator ca 2020 nu este întâmplătoare şi cred că prin astfel de oameni, prin lucrul făcut de ei pentru a ne aduce în formă sensibilă mesajele Lumii ce va să vină primim deja darurile unei noi epoci din viaţa noastră aici, pe planeta Pământ.

Fie deci primit Darul acesta de către cât mai mulţi semeni, fie ca el să ne dea fiecăruia cheile către o nouă lume interioară plină de nenumărate bucurii şi conştientizări!

Cu recunoştinţă şi cu drag …. fără număr!

prof. dr. Corina Chelaru
formator, consilier de dezvoltare personala, specialist in fizionomie, analiza si evaluare comportamentala
corachelaru@yahoo.fr